🏡La țară

La cosit

Zboară coasa prin trifoi Și prin mei, lângă zăvoi, C-a ieșit, flăcău vânjos La cosit, și Făt-Frumos. Oacheș, nalt și lat în spete, El a luat-o pe-ndelete, Și-n răstimpuri, trei minute, Bate coasa și-o ascute. […]